• dezynwoltura
 • dooomiiin
 • whothefuckismonikapomijan
 • barszczzuszkami
 • lifeisenigma
 • glhf
 • Magnolia11
 • orestesgaolin
 • midaj
 • loveisadogfromhell
 • panrafalczyk
 • niedot
 • persewona
 • katisz
 • 666th
 • praktica
 • deathhorse
 • zethius
 • Americanlover
 • seeyouthanksforfishes
 • wiemnajlepiej
 • Acheron
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

7463 e997
Reposted frombrumous brumous viaplusgoniminus plusgoniminus
8994 227d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacucaTwin cucaTwin
2806 1021 700
Reposted frombrumous brumous viasanitas sanitas
2471 e96b
Reposted fromvandalize vandalize viayanek yanek
5907 8326
Reposted fromamphetamine amphetamine viahulagula hulagula
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viaifyouleave ifyouleave
3409 bb4a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viajobi jobi
Reposted fromshakeme shakeme viajobi jobi
7533 64d4
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viajobi jobi
4589 6518
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
4565 2aca
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vianyaako nyaako
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunique-wm unique-wm
5894 af74
Sync
Reposted fromvolldost volldost
2494 e626 700

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack vialetha0 letha0
4539 0a74
Reposted fromfantom fantom viaover-land over-land
2814 41fd
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy
4543 fb84 700
nirvana
Reposted fromantihec antihec viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl