• dezynwoltura
 • dooomiiin
 • whothefuckismonikapomijan
 • barszczzuszkami
 • lifeisenigma
 • glhf
 • Magnolia11
 • orestesgaolin
 • midaj
 • loveisadogfromhell
 • panrafalczyk
 • niedot
 • persewona
 • katisz
 • 666th
 • praktica
 • deathhorse
 • zethius
 • Americanlover
 • seeyouthanksforfishes
 • wiemnajlepiej
 • Acheron
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017From Georges Méliès’s “L'éclipse du soleil en pleine lune” (1907)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

August 21 2017

0138 13ad
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viakaktu kaktu
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
Reposted fromiminlove iminlove viafridaysister fridaysister
I love borders. August is the border between summer and autumn; it is the most beautiful month I know.
Tove Jansson (via landscape-photo-graphy)
Reposted byinertemartullabadbloodniveaadurowezdjeciahujanotperfectgirlbanshebiianca
1361 9917 700
Reposted byamerykanskieciachoallayorientalnazupa
6014 2972 700
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viabezemnieomnie bezemnieomnie
1005 bfc6 700
Reposted fromkyte kyte vianoisetales noisetales
7823 b18b 700
Reposted from0 0 viablaueslicht blaueslicht
0855 2b87
Reposted frominsidemysoul insidemysoul vianoisetales noisetales
1323 c7f0
Reposted fromjottos jottos viadesinteressement desinteressement

August 20 2017

0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromshakeme shakeme viapac pac
4038 6ca0 700
Wakacyjny analog.
Reposted fromPoranny Poranny viaphotographers photographers
-Ciągle się uczę.
-Czego na przykład?
-Jak to czego. Kontaktów międzyludzkich. Ciągle się uczę, że ludzie to skurwysyny.
— Ela
Reposted fromwstydem wstydem
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viapolciak polciak
7355 6a2c

Nigdy nie czułam, że inna osoba mogłaby wejść i wyleczyć to, co mnie gryzie.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapolciak polciak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl